Foto: Tom Hermans, Unsplash

Litteraturstaden på Bokmässan i Göteborg 2023


Under årets upplaga av Bokmässan presenterar Litteraturstadens huvudparter flera programpunkter som på olika sätt firar litteratur, läsning och yttrandefrihet i mångspråkiga Göteborg. Här kan du få ta del av några programpunkter och länkar till de scener där huvudaktörerna medverkar.

Huvudparter i Litteraturstaden är Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Författarcentrum Väst, Bokmässan i Göteborg och Göteborgs Litteraturhus 

Torsdagen 28 september

Litteraturstaden Lviv - att arbeta läsfrämjande i krigstid

Göteborg utnämndes till en Unesco City of Literature 2021 och har flera fokusområden för arbetet, däribland yttrandefrihet, internationella samarbeten och läsning för barn och unga. Lviv i det krigsdrabbade Ukraina är sedan 2015 också en litteraturstad. Vilken betydelse har litteraturen när samhället är som mest sårbart och utsatt?

Möt Bogdana Brylynska, huvudkoordinator för Litteraturstaden Lviv, i ett samtal med Alexandra Pascalidou, författare och journalist. Joakim Albrektson, huvudkoordinator för Litteraturstaden Göteborg, inleder programpunkten. Samtalet sker på engelska. 

Tid:14:15–14:45
Plats: Göteborgs Stads Kulturscen på Bokmässan

Litteraturen i Västsverige — ett myller av kreativa krafter

Under hösten publiceras kartläggningen "Litteraturen i Västsverige" som lyfter fram det myller av kreativa krafter och hundratals professionella och ideella aktörer som bidrar till att Göteborg är en litteraturstad. Bokmässor, arrangörer, utbildningar, bokaffärer, förlag, tidskrifter och ideella krafter är alla delar av detta ekosystem.

Ellen Mattson, författare, Meri Alarcón, bokhandlare och språkvårdare i meänkieli och Victor Estby, verksamhetsledare för Bokdagar i Dalsland, är några av de aktörer som är representerade i kartläggningen. Samtalet leds av Olav Fumarola Unsgaard från Göteborgs Litteraturhus. Joakim Albrektson, huvudkoordinator för Litteraturstaden Göteborg, inleder programpunkten.

Plats: Göteborgs Stads Kulturscen på Bokmässan
Tid:15:00–15:30

 ”Mellanrumskapet” för författare i exil – vad kan vi göra åt det?

Författare och konstnärer som tvingas eller självmant går i exil hamnar ofta i ett "mellanrumsskap". Har man kvar sin röst och konstnärlig verksamhet i en ny kontext? Hur finner man sig till rätta när allt är nytt? Hur kan kulturaktörer i det nya landet hitta nya fönster där konstnärskapet ska kunna fortsätta utvecklas? Detta är något HDK Valand och Nätverkstan vill undersöka genom att skapa kurserna "Att skriva i exil" respektive "The Art of Living on Art" som startar under hösten 2023.

Samtalar om exil, litteratur och kulturarbete gör Daniel Gustafsson, lärare kandidatprogrammet i litterär gestaltning, HDK-Valand, översättare och författare, med Masha Malekmarzban, översättare och Khaled Harara, musiker och kulturprojektledare, under ledning av Anna Hjerpe, litteraturutvecklare och fristadskoordinator, Lunds kommun.

Plats: Yttrandefrihetsscenen på Bokmässan
Tid: 16:00–16:20

Västra Götalandsregionen på Biblioteksscenen

// 28-29 september 

Med fokus på biblioteksutveckling, läsfrämjande- och litteraturfrågor presenterar Förvaltningen för kulturutveckling/VGR ett varierat scenprogram i dagarna två med över 30 programpunkter. Inledningsvis lyfts frågan om bibliotekens roll och beredskap i kris. Det blir bland annat samtal om nationella minoriteter, om hur en sagostund med dragqueens egentligen går till, om flerspråkig publicering, en presentation av Judiska salongen i Göteborg och ett digitalt besök i Ivar Arosenius hem i Älvängen. Detta och mycket mer.

Plats: Biblioteksscenen D-hallen
Tid: under hela dagen, se program.

Fredagen 29 september

Att verka för yttrandefrihet som Unesco Litteraturstad

I år är det 75 år sedan den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs av FN:s generalförsamling. Hur arbetar utnämnda litteraturstäder i UNESCO Creative Cities Network med att stärka yttrandefriheten under pågående krig, med växande internationell osäkerhet och demokratins försvagade ställning i världen?

Medverkande: Anna-Karin Johansson, generalsekreterare svenska Unescorådet, Bogdana Brylynska, Focal Point i Lviv (UKR) och Joakim Albrektson, Focal Point i Göteborg.

Samtalsledare: Lena Ulrika Rudeke, Göteborgs universitet och Litteraturstadskansliet i Göteborg.

Plats: Yttrandefrihetsscenen på Bokmässan
Tid: 12:30–12:50

Jag önskar dig lycka – romska röster

Hösten 2023 släpper Författarcentrum Väst och föreningen Sveriges Internationella Roma Filmfestival (SIRF) Jag önskar dig lycka, en antologi med tretton berättelser skrivna av romer ur olika generationer. Den yngsta berättaren är 23 år och den äldsta är 91. Antologin är en uppföljare till Den ohörda historien (2016), men till skillnad från föregångaren är denna tvåspråkig och alla texter publiceras på svenska och romani. Boken lyfter fram berättelser som sällan hörts. Möt två av antologins författare, Domino Kai och Florida Pavlovska, i ett samtal med Hedvig van Berlekom, Författarcentrum Väst.

Scen: Biblioteksscenen
Tid: 13:30-13:50

Pennskaften, envetenheten och striderna

Från Elin Wägner, Märta "Quelqu’une" Lindqvist till Ester Blenda Nordström och Bang. Hur har kampen sett ut, från journalistikens pionjärkvinnor till samtidens etablerade stjärnor inom journalistikens olika grenar? Vilka har striderna varit? Vilka framsteg och bakslag har skett vad gäller villkor, utrymme, makt, utsatthet, hat och hot? Medverkande: Ellinor Skagegård, kulturjournalist och författare, Jenny Nordlander, journalist och författare, samt Ulrika Knutson, journalist och författare. Programledare: Maria Edström, docent i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet.

Plats: Sal: F1
Tid: 16:00-16:45

Västra Götalandsregionen på Biblioteksscenen

// 28-29 september 

Med fokus på biblioteksutveckling, läsfrämjande- och litteraturfrågor presenterar Förvaltningen för kulturutveckling/VGR ett varierat scenprogram i dagarna två med över 30 programpunkter. Inledningsvis lyfts frågan om bibliotekens roll och beredskap i kris. Det blir bland annat samtal om nationella minoriteter, om hur en sagostund med dragqueens egentligen går till, om flerspråkig publicering, en presentation av Judiska salongen i Göteborg och ett digitalt besök i Ivar Arosenius hem i Älvängen. Detta och mycket mer.

Plats: Biblioteksscenen D-hallen
Tid: under hela dagen, se program.


Söndag 1 oktober

Utopi och hållbarhet – hur går det ihop?

Kan spekulativ fiktion hjälpa oss i omställningen mot en livsstil som ryms inom planetens resursramar? Hur användbara för detta mål är egentligen idéerna i en utopi? Projektet Utopian stories har under två år samlat in framtidsberättelser till forskning om omställning. Här presenterar vi en antologi med de bästa framtidsberättelserna från tävlingen ”Skapa framtid!” som hölls tillsammans med tidskriften  Skriva. Medverkande: Camilla Brudin Borg litteraturvetenskap, Göteborg Universitet från projektet Utopian stories och antologins redaktör Märta Elf samtalar med några av antologins författare om genrens nya möjligheter. 

Scen: Yttrandefrihetsscenen
Tid: 10-11.40

Litterär solidaritet: Att ge röst åt tystade röster i Rysslands
invasionskrig i Ukraina 30

“Those who fled home and sought safety elsewhere, those who chose to stay and volunteer or fight, those who witnessed events unfolding from afar, and those who found themselves trapped in cities under siege.” Med vilka skönlitterära metoder kan författare ge röst åt tystnade eller sköra röster, och bidra med gestaltningar av annars ohörda erfarenheter i tider av krig, förtryck av mänskliga rättigheter och yttrandefrihet? Hur kan fångandet av tidsögonblick ge en tidlös förståelse av krigets fasor? Hur kan den enes ord i ofrihet bäras fram genom någon annans frihet? Och vad innebär det för den ofria rösten, den fria författaren, för läsarna och för vår gemensamma samtidsförståelse?

Med: Ida Börjel, poet, Gregg Bucken-Knapp, professor i offentlig förvaltning, med flera.

Plats: Yttrandefrihetsscenen
Tid: 12.00-12.50

Vägen till fristaden

25 städer i Sverige är medlemmar i ICORN och arbetar för att öka yttrandefriheten i hela världen. I detta samtal hör du tre konstnärer som via ICORN fått fristad i Sverige för att kunna fortsätta sitt kulturella arbete. 

Ahmad Azzam lämnade Syrien efter att ha rapporterat om Bashar al Assads brutala regim. Zahra Hussaini arbetade med kvinnors rättigheter och tvingades lämna Afghanistan efter talibanernas maktövertagande. Saiful Baten Tito fick gå under jorden och anlände nyligen till Göteborg efter att ha skrivit om övergrepp mot barn i religiösa skolor i Bangladesh.

Samtalsledare: Ann Ighe, lektor i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet, skribent och redaktör för tidskriften Ord&Bild.

Plats: Yttrandefrihetsscenen
Tid: 14:30–14:50