Bokmässan i Göteborg

Årets Bokmässa är den första som genomförs i Litteraturstaden Göteborg sedan utnämningen till Unesco City of Literature, i november 2021. Göteborg är en av totalt 42 litteraturstäder i världen, som samarbetar kring kreativitet för hållbar stadsutveckling enligt Agenda 2030.

På årets bokmässa presenterar huvudparterna i arbetet som litteraturstad mer än hundra programpunkter som på olika sätt firar litteratur, läsning och yttrandefrihet i mångspråkiga Litteraturstaden Göteborg. Några av dessa är:

Torsdag 22 september 

Invigning av Bokmässan 2022

Tid: 09:30
Bokmässans chef Frida Edman hälsar årets besökare välkomna till Litteraturstaden Göteborg.

Barns språk, litteracitet och läsning – vad gör vi av det vi vet?

Tid: 11.05-11.25
Unesco-professor Ingrid Pramling Samuelsson om konsten att omsätta teori i praktik. Hur främjar vi barns språkinlärning och litteracitet men också läsning och tillgång till litteratur i den mångspråkiga staden Göteborg, numera också Unesco Litteraturstad?

Ingrid Pramling Samuelsson, Unesco-professor i barns tidiga lärande och hållbar utveckling, i samtal med Mirella Forsberg Ahlcrona, docent i utbildningsvetenskap och Agneta Pihl, doktorand i barn och ungdomsvetenskap samt utvecklingsledare Förskoleförvaltningen.

Arrangör: Göteborgs Stad i samarbete med Göteborgs universitet
Plats: Göteborgs Stads kultur- och skolscen

Tålamod, tid och trygghet – att samtala med barn i utvecklingsarbete

Tid: 13.30-13.50
Att jobba för och med barn är viktigt men svårt. Hur fångas barnens röst upp på bästa sätt? Vad är skillnaden mellan ett barnperspektiv och att låta barns perspektiv visa vägen? Användarcentrerad utveckling har blivit vanligare på bibliotek, tjänster utvecklade utifrån faktiska behov och beteenden ger relevans. Här samtalar Lisa Ahlqvist, redaktör på Barnens bibliotek, Katarina Larson, projektledare för Sommarboken och Kajsa Lunde, bibliotekskonsulent Kulturutveckling VGR om barns delaktighet i utvecklingsarbetet.

Arrangör: Kulturutveckling VGR
Plats: Biblioteksscenen

Kultur - en avgörande fråga för utvecklingen av Göteborg

Tid: 15:00
November 2021 blev Göteborg utnämnd till Unesco City of Literature. Unesco synliggör att kultur och kreativitet är nycklar till att utveckla hållbara städer. Men hur ska det gå till, när många unga känner ett utanförskap och saknar tilltro till framtiden? Om läsningens, litteraturens och kulturens betydelse för utvecklingen av Göteborg. Hör Anna Rosengren, kulturdirektör Göteborgs Stad.

Arrangör: Kulturförvaltningen Göteborgs Stad
Plats: Göteborgs Stads kultur- och skolscen

Vilken plats har orten i Litteratursverige?

Tid: 15:10
Över en miljon personer i Sverige har ett annat modersmål än svenska – men det märks inte i utgivningen av nyskriven litteratur. Vart tar alla orden vägen, när de inte fångas i tryck eller tar ton på landets scener? Nora Khalil, Elias Abi Jaber, Madelen Lundin och Lizette Romero Niknami.

Arrangör: Angereds bokmässa Göteborgs Stad
Plats: Göteborgs Stads kultur- och skolscen

Olika språk på lika villkor

Tid: 15:40 -16:05
I Göteborg arrangeras årligen ett flertal bokmässor där fokus är att skapa en plats för olika språk, erfarenheter och perspektiv. Hör Somaliska bokmässan, Bosnisk-Hercegovinska bokmässan och Angereds bokmässa berätta om sina respektive arbeten för att lyfta fram fler röster och bredda litteraturområdet.

Arrangör: Angereds bokmässa Göteborgs Stad
Plats: Göteborgs kultur- och skolscen

Är det kö på Hjalmar Bergman? – Om klassiker på biblioteket

Tid: 16:00-16:20
Vilken ställning har klassikerna på biblioteken i dag? Är det mest skolelever som lånar Doktor Glas, och finns Victoria Benedictsson kvar på hyllorna? Litteraturbankens Paulina Helgeson samtalar med författaren och bibliotekarien Elin Boardy om den klassiska litteraturen och dess plats på biblioteken.

Arrangör: Västra Götalandsregionen
Plats: Biblioteksscenen

Läsning utan gränser

Tid: 16.10-16.30
Inspiration från Göteborg till Uruguay och Sydkorea för att få fler vuxna att läsa högt för barn. Författarcentrum Västs internationella projekt utgår från erfarenheter i Göteborgs satsning på att vara ”Staden där vi läser för våra barn”. En utvald juryn presenterar den västsvenska författare som kommer att ingå i utbytet. Maria Bouroncle Författarcentrum Väst, Ola Hultin SF-bokhandeln, Susanne Sandström Angereds bibliotek och Mia Juhlin Bokskåpet.

Arrangör: Göteborgs Stad i samarbete med Författarcentrum Väst
Plats: Göteborgs kultur- och skolscen

Vad ryms i Litteraturstaden Göteborg?

Tid: 17.00-17.20
I november 2021 utnämndes Göteborg till Unesco City of Literature – ett livslångt åtagande att utveckla staden och regionen med hjälp av litteratur och läsande. Utnämningen bygger på mycket av det som redan finns av litterär infrastruktur i Göteborg och Västra Götaland. Hur ser den ut och vad har vi hittat i vår stora kartläggning över litteraturen i Västsverige? Ylva Gustafsson, Linda Johannessen och Lena Ulrika Rudeke, koordinatorer för Litteraturstaden Göteborg, presenterar kartläggningen.

Arrangör: Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Författarcentrum Väst, Bokmässan i Göteborg och Göteborgs Litteraturhus.  
Plats: Biblioteksscenen

Fredag 23 september

Sommarboken – 10 år med lustläsning

Tid: 13.30-13.50
I år firar det läsfrämjande biblioteksprojektet Sommarboken tio år. Över 120 000 barn har deltagit på bibliotekens Sommarbokenträffar och aktiviteter under årens lopp. Lustläsning, eller frivillig läsning, är en viktig utgångspunkt i satsningen, men hur har det fungerat? Vad säger barnen? Och hur har verksamheten utvecklats fram till idag? Ett samtal om barns läsning och bibliotekens läsfrämjande arbete med Petrus Dahlin, årets Sommarbokenambassadör, Emma Arnälv, bibliotekarie Lidköpings stadsbibliotek, Annica Hyllenstrand, biblioteksassistent Skara bibliotek och Katarina Larson, projektledare.

Arrangör: Kulturutveckling Västra Götalandsregionen
Plats: Biblioteksscenen

Fick man verkligen skriva så? Om fördomar i den klassiska litteraturen

Tid: 14.30-14.50
Vårt klassikerarv har varit med och format den litteratur vi har i dag. Den äldre litteraturen ger oss läsupplevelser, igenkänning och inblick i det förflutna, men hur hanterar vi de åsikter och formuleringar som verkar stötande för en modern läsare? Och finns det egentligen någon fördomsfri litteratur?

Arrangör: Kulturutveckling Västra Götalandsregionen i samarbete med Litteraturbanken
Plats: Biblioteksscenen

Lördag 24 september

Finns det dikt i leran? Högt och lågt om Göteborgs litteraturförflutna

Tid: 12.00-12.20
Bengt Lidner föddes på Magasinsgatan och adopterades av en klockare, Viktor Rydberg bodde i en gammal likbod på Handelstidningens innergård, Emanuel Swedenborg hallucinerade om att det brann i hemstaden Stockholm – och när Mary Wollstonecraft besökte Göteborg mötte hon en stad som var mer nyfiken på mat än på litteratur och bildning. Litteraturbankens redaktör Dick Claésson samtalar med författaren och journalisten Kristian Wedel om Göteborgslitteratur från förr.

Arrangör: Göteborgs universitet i samarbete med Litteraturbanken och Folkuniversitetet
Plats: Göteborgs universitets monter B07:74

Gå vilse och hitta rätt i litteraturens Västsverige

Tid: 12.30-12.50
Vad hittar du på upptäcktsfärd i det litterära landskapet i Bohuslän, Dalsland, Västergötland? Och vad hittar du om du ger dig ut i verklighetens landskap? På tur med Litteraturkartan.se och författare som lever, reser och gestaltar liv och miljöer i denna del av Sverige. Med Dick Claésson och Paulina Helgeson, huvudredaktör resp. redaktör för Litteraturbanken, Erik Andersson, författare och översättare, och Ellen Mattson, författare och ledamot Svenska Akademien. Samtalsledare: Lena Ulrika Rudeke, Litteraturstadskansliet Litteraturstaden Göteborg och Jonsereds herrgård Göteborgs universitet.

Arrangör: Göteborgs universitet i samarbete med Litteraturbanken och Folkuniversitetet
Plats: Göteborgs universitets monter B07:74

Söndag 25 september

Alla vi barn i Litteraturstaden Göteborg – från små till stora

Tid: 13.30-13.50
Hur ska vi växa som människor – från barnsben till vuxna, ansvarstagande samhällsmedborgare? Med verktyg som språk, litteracitet, läsande och medie- och informationskunnighet? Konkreta tips till både små och stora i Litteraturstaden Göteborg. Med Ingrid Pramling Samuelsson, Unescoprofessor i barns tidiga lärande och hållbar utveckling, och Ulla Carlsson, Unescoprofessor i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik. Samtalsledare: Lena Ulrika Rudeke, Litteraturstadskansliet Litteraturstaden Göteborg och Jonsereds herrgård Göteborgs universitet.

Arrangör: Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet
Plats: Göteborgs universitets monter B07:74

Frihetens berättelser för barn – då och nu

Tid: 14.00-14.30
Barnböckers berättelser i ord och bild, skapar ett rum där barn och vuxna möts. Men vad återspeglar de egentligen? Vuxenvärldens verkligheter, villkor och normer – eller barnens perspektiv på det egna livet, de vuxnas värld och undersökandet av den egna friheten? Och vad spelar det för roll? Synen på barnet och därmed barnbokens roll och möjligheter har trots allt förändrats över tid och rum. Med Pija Lindenbaum, författare och årets mottagare av Sixten Heyman-priset, Olle Widhe, professor, Kristina Hermansson, lektor och Mia Österlund, docent Åbo Akademi, samtliga inom litteraturvetenskap med inriktning på barn- och ungdomslitteratur. Samtalsledare: Lena Ulrika Rudeke, Litteraturstadskansliet Litteraturstaden Göteborg och Jonsereds herrgård Göteborgs universitet.

Arrangör: Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet
Plats: Göteborgs universitets monter B07:74

Huvudparter i Litteraturstaden Göteborg

Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Författarcentrum Väst, Bokmässan i Göteborg och Göteborgs Litteraturhus.

Huvudparternas program presenteras på Biblioteksscenen, Göteborgs Stads kultur- och skolscen, Yttrandefrihetstorget, Litteraturscenen, Rum för poesi och Bokmässan by night.

För alla programpunkter besök bokmässan.se