Bild på Shana en av ambassadörerna i Biskopsgården. Foto Annsofie Andersson

Läsfrämjande insatser utanför skolan - Unga läsambassadörer

Publicerad 30 maj 2024

Läsfrämjande insatser utanför skolan är en del av Västra Götalandsregionens kraftsamling Fullföljda studier med strävan att fler unga ska fullfölja sina studier med godkända resultat.

Läsförståelse är avgörande för elevers studieresultat. Inom ramen för projektet vill vi stimulera läsning på fritiden och stötta barn med sin språkutveckling. Därför låter vi ungdomar arbeta som läsande förebilder och erbjuda barn läsfrämjande aktiviteter. Med fokus på den lustfyllda och kravlösa läsningen vidgar de bilden av vad läsning kan vara och erbjuder flera olika ingångar till böcker och läsning. 

Sommaren 2023 arbetade åtta ungdomar som läsambassadörer i Bergsjön. De planerade och utförde läsfrämjande aktiviteter för nästan 500 barn. Sommarlovslediga barn tog del av högläsning, berättande, skapande och en mängd olika aktiviteter med berättelsen i fokus. Under våren 2024 har fyra ungdomar drivit en läsklubb för barn varje fredag på Friskväderstorgets bibliotek i Biskopsgården. Tillsammans med handledare läser de för och med barn och skapar utifrån bokens värld. Som läsande förebilder bidrar ungdomarna till en positiv bild av böcker och läsning.  

Här finns en intervju med Shana som är en av ambassadörerna i Biskopsgården. 

Arbetet med Unga läsambassadörer i Biskopsgården är ett samarbete mellan Kulturförvaltningen VGR, biblioteken i Biskopsgården och Bibliotekvännerna i Biskopsgården och pågår fram till sista maj. 

Arbetet fortsätter i sommar och under namnet Sommar i Länsman kommer inte mindre än 28 ungdomar tillsammans med tre handledare erbjuda läsfrämjande aktiviteter, spel, lekar, skapande och idrottsaktiviteter utomhus tillsammans med barn, unga och föräldrar i Länsmansgården. Tillsammans ska de skapa en välkomnande och härlig miljö fylld av gemenskap och aktiviteter för sommarlovslediga barn. 

Läsfrämjande insatser utanför skolan är finansierat av Delregional nämnd Göteborg. Läs mer på Kulturförvaltningen i VGRs hemsida.