Vår förskola


Välkommen till vår nya, fina förskola! Vårt mål är att ditt barns tid på förskolan blir rolig, trygg och lärorik! Vi värnar om ett positivt samarbete mellan förskolan och hemmet.

På vår förskola är ditt barn delaktig i att skapa lustfyllda och inspirerande miljöer både inomhus och utomhus. Under en dag på förskolan får ditt barn möjlighet till lek, lärande, utevistelse, avkoppling och omsorg. Vi tar tillvara varje barns nyfikenhet och kreativitet genom att uppmuntra dem till att utforska och undersöka.

Förskolans utemiljöer har gott om möjligheter till lek, rörelse, skapande aktiviteter och lärande både i stora och små grupper utifrån barnens intresseområden och idéer. Barnen och pedagogerna lär sig tillsammans om miljömedvetenhet och naturkunskap. Vi utforskar även vårt närområde utanför förskolans gränser. Förskolan ligger i närheten av Selma Lagerlöfs torg med sitt nya Kulturhus och bibliotek.

På förskolan arbetar pedagogerna i team med förskollärare och barnskötare. Vi har rektor, administratör, specialpedagog/utvecklingsförstärkare, ekonomibiträde och kock. All mat tillagas på förskolan.

Pedagogiska tankar

Vår förskola är en plats för demokrati, lustfyllt lärande och delaktighet. Här har alla barn rätt att uttrycka sin åsikt, våga säga vad de tycker och tänker och känna sig som en viktig tillgång för förskolan.

Vi arbetar utifrån de styrdokument som råder, Skollagen, Läroplan för förskolan, samt målen i vår verksamhetsplan:

  • Språk och kommunikation

Barn ska stimuleras och uppmuntras att kommunicera på flera olika sätt, då språk är mycket mer än det talade språket. Genom att äga ett språk kan barn lyckas i livet!

 

  • Estetisk- och skapande verksamhet

Den nya förskolans ateljéer kommer att ge fantastiska möjligheter till skapande, fantasi, samarbete och glädje. Det ska finnas ett brett utbud av material som alltid är tillgängligt för barnen.

 

  • Lek och samspel

Leken ska ges tid, rum och ro. Alla barn ska ges möjlighet att delta i leken utifrån sina förutsättningar och sin förmåga.

 

  • Pedagogiska undervisningsmiljöer

Rummen och miljöerna på förskolan ska ge möjlighet för barnen att upptäcka och utforska samt inbjuda till lek. Barn och pedagoger skapar miljöerna tillsammans utifrån barnens intressen.