Bibliotekets program

Här ser du vad som händer på Linnéstadens bibliotek. I programfoldern hittar du aktiviteter på både Linnéstadens och Majornas bibliotek. Den finns att hämta på biblioteken.