Talböcker

Har du eller någon anhörig svårt att läsa tryckt text? Talböcker är inlästa böcker som du kan lyssna på.

Vill du veta mera? Kontakta oss på biblioteket

Telefon: 031-365 80 11

E-post: linnestaden.bibliotek@kultur.goteborg.se

Här kan du läsa om talböcker: Låna talböcker