Foto: Lo Birgersson

Datorer

Vill du använda en dator så kan du göra det på biblioteket. Allt du behöver är ett giltigt bibliotekskort och en PIN-kod. Om du inte har något bibliotekskort eller PIN-kod kan du skaffa det på biblioteket. Ta med dig din legitimation.

Det finns sex datorer med internet och ordbehandling, vi har två datorer med internet på vår barnavdelning dessa kan endast användas för våra besökare som är under 18 år. Datorerna bokar du här eller direkt med ditt bibliotekskort eller personnummer och din PIN-kod när du besöker biblioteket. Du kan använda datorerna upp till en timme per dag. För kortare ärenden kan du använda en av våra två 15-minuters datorer.

Du kan skriva ut två till tre sidor gratis varje dag, därefter kostar det 2 kr/sida för svartvitt och 5 kr/sida färg.