Babysång med Lise-Lotte

Publicerad 16 september 2020

Sång, ramsor och rörelselekar för de små som ännu inte börjat gå.

Ålder: 4-10 månader
Tid: 10:30 och 11:30
Plats: Linnéstadens bibliotek
Datum: 3/9, 15/10 och 26/11


Babysången genomförs med hänsyn till smittspridningen i samhället. Vi sitter med avstånd till varandra och antalet deltagare är begränsat. Högst en medföljande vuxen på alla arrangemang. Anmälan sker en vecka i förväg. Anmäl dig på telefon 031-365 80 11. Du kan också komma in och boka din plats på biblioteket.