Lindhultsgatans entré från parkeringen. Utanför entrén finns växtlighet och två bänkar.

Om Lindhultsgatan

Lindhultsgatans dagliga verksamhet finns för dig med flerfunktionsnedsättningar. Lokalerna är anpassade för att underlätta din vardag här på Lindhultsgatan. Lokalen ligger i området Kålltorp.

Inriktning och antal deltagare

Lindhultsgatans dagliga verksamhet vänder sig till dig med flerfunktionsnedsättning.

Grupp för dövblindhet

Det finns en grupp som är inriktad på teckenspråk och även dövblindhet.

Arbetssätt och metoder

Det finns personal som kommunicerar med teckenspråk. Vanliga metoder i verksamheten är AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och bildstöd (symboler vid aktivitet).

I gruppen som arbetar med sinnesstimulering använder vi metoden Snoezelen för att hitta vila och r . Metoden bygger på att stimulera dina sinnen; syn, hörsel, lukt, smak och känsel, utan intellektuell ansträngning. Hjärnan får vila från en stressig miljö som ofta finns i vardagen.

Personal och kompetens

På Lindhultsgatan arbetar två pedagoger, en kokerska och tretton stödassistenter.

Lokaler

Lindhultsgatan ligger på ett våningsplan med tillgängliga entréer, korridorer och rum. Du har möjlighet att arbeta i mindre rum, men även i en öppen planlösning, beroende på vad som passar dig.

Hjälpmedel

Lokalerna är anpassade för dig med extra behov av hjälp och stöd, både i inredning och med hjälpmedel. Flera av vilorummen har taklift. En av toaletterna är utrustad med brits och taklift. Huset är syn- och ljudanpassat. Bland annat har borden ett ljuddämpande material och färgerna i lokalen underlättar för dig att hitta.

I tillgänglighetsdatabasen kan du läsa mer om Lindhultsgatans fysiska tillgänglighet.

Ute

Byggnaden har en uteplats med tillhörande trädgård. Där finns det både planteringar, bärbuskar och sittplatser. Det finns naturområden med promenadstigar i närheten.

Res hit

Hållplats är Bovallstrandsgatan eller Munkebäckstorget. Sök i Västtrafiks reseplanerare för att se ungefärlig resetid.

Flexlinjen

Du kan ta Flexlinjen till Lindhultsgatan. Flexlinjens hållplats är: 525 Ellösgatan 11