Arbetsuppgifter och aktiviteter

På Lindhultsgatans dagliga verksamhet arbetar du i en av fyra grupper. Varje grupp har fokus på olika aktiviteter. Några gånger i veckan samlas alla som vill för sångstund, fredagsfika eller annan gemenskap. Du har även möjlighet att träna sjukgymnastik eller gåträna.

Sinnesstimulering

För dig med flerfunktionsnedsättning passar sinnesgruppen. I sinnesgruppen varvar vi vila med aktivitet. Du kan bland annat vara i ett av sinnesrummen och arbeta med sinnesstimulering eller träna sjukgymnastik.

När du arbetar med sinnesstimulering går du in i ett så kallat sinnesrum. Där finns en kombination av musik, ljus- och ljudeffekter, vibrationer och känselupplevelser för att stimulera dina sinnen, och du kan välja precis hur mycket intryck du vill ha. Det finns bland annat ett bollhav, vindrum, djungelrum, eldrum, ett vitt rum och ett svart rum. Här kan du se bilder från sinnesrummen.

Laga mat i storkök

Lär dig hur det fungerar i ett storkök med planering och matlagning. Maten som ni; du, andra deltagare och personal, lagar tillsammans lagas från grunden och levereras till andra dagliga verksamheter i stadsdelen, förutom vår egna matsal. Vi är noga med att anpassa maten efter allergier och andra matpreferenser.

Tecken och kommunikation

Här arbetar vi med fokus på kommunikation, bland annat genom punktskrift och taktilt. Det finns både fulltecknande personal och personal som tecknar som stöd till talet. På onsdagar bakar vi fika till avdelningen.

Då det är en unik grupp i Göteborg deltar ibland personer från andra stadsdelar, för gemenskap och samvaro.

Knåpbruket

En skapande, social och lugn miljö där vi ofta arbetar med handarbete, meditation och avslappning samt trädgårdsarbete. Knåpbruket passar dig med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning.