Yrkesintroduktion mot industriteknik

Du har gått ur nian, men inte riktigt klarat att få godkänt i alla betyg. Du vill jobba, göra något annat, inte bara sitta stilla. Då kan du gå på Yrkesintroduktion. Här får du en yrkesinriktad utbildning som antingen tar dig till ett yrkesprogram på gymnasiet eller ut på arbetsmarknaden.

Yrkesintroduktionsprogrammet på Lindholmens tekniska gymnasium är inriktat mot Industritekniska programmet. Du läser karaktärsämnen från industritekniska programmet så att du får yrkeskunskaperna du behöver för att kunna jobba, men du får också möjlighet att läsa in de behörighetsgivande grundskolebetyg som krävs för att du ska bli behörig till gymnasieskolans nationella program.

Yrkesintroduktion är ett program som kan läggas upp på olika sätt. Tillsammans med dig planerar vi dina studier, sätter upp mål för just dig så att du antingen läser in behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet eller lägger mer tid på yrkesfärdigheter eller på en arbetsplats för att lära dig ett jobb. På yrkesintroduktion går du mellan ett till tre år, där år 2 och 3 bygger på att du hittar vägar ut i arbetslivet genom exempelvis APL.

På yrkesintroduktion på Lindholmens tekniska gymnasium läser eleverna matematik grund, svenska grund och engelska grund samt följande kurser från det nationella programmets kursutbud: Produktionsutrustning 1 (100 p), Svets grund (100 p), Sammanfogning (100 p) samt Verktygs- och materialhantering (100 p).