VVS- och fastighetsprogrammet


Yrken för dig med känsla för service och teknik. Vi tar bara för givet att det ska finnas värme, vatten och ventilation. Men för att vardagen ska fungera måste många jobba i bakgrunden.


VVS- och fastighetsprogrammet är ett serviceinriktat program där du lär dig att förvalta och underhålla fastigheter, tekniska anläggningar och system. Vårt samhälle är beroende av energi, vatten, ventilation, kyla och värme. Som tekniker ser du till att dessa system fungerar effektivt. Miljöhänsyn, kretsloppstänkande och teknikens betydelse för utveckling av ett hållbart samhälle är viktiga frågor under hela utbildningen.

För dig som vill bli:

FASTIGHETSTEKNIKER:
Som fastighetstekniker är du en av fastighetsägarens representanter och du har ansvar för att byggnadens tekniska installationer fungerar optimalt. Du måste därför ha både teoretiska och praktiska kunskaper inom det breda fastighetstekniska området.

KYL-OCH VÄRMEPUMPSTEKNIKER:
Som kyl- och värmepumpstekniker arbetar du med praktisk och teknisk problemlösning där du genom energioptimering skapar ett behagligt inomhusklimat. Du kan till exempel jobba i olika typer av industrier och stora kontorsbyggnader.

VENTILATIONSTEKNIKER:
Som ventilationstekniker arbetar du med att utforma ventilationssystem för en god inomhusmiljö. Med hjälp av högteknologiska moderna ventilationssystem bidrar du till en energieffektiv ventilation i bostäder, kontor, skolor, idrottshallar och andra lokaler.

VVS-MONTÖR:
Som VVS-montör/rörläggare arbetar du med att montera rör och system som gör att vi får bra inomhusmiljö. Yrket är ett traditionellt hantverk som förnyats med ny teknik, till exempel används ofta datorer i värme- och kylanläggningar. Din arbetsplats kan till exempel vara bostäder, sjukhus, kontor och affärslokaler.

Utbildning i verkligheten

I samarbete med branschen kombineras undervisningen med minst 15 veckors praktik ute i arbetslivet, på olika företag i göteborgsområdet. Vårt samarbete med branschorganisationerna gör att utbildningen både håller hög kvalitet och att vi utbildar rätt kompetens.

Du behövs!

VVS- och fastighetsbranschen är i stort behov av din kompetens och du har goda chanser till jobb efter din utbildning. Arbetsmarknaden har stora behov av uppfinningsrika och serviceinriktade fixare som får det att fungera i ett modernt samhälle med ökande behov av energioptimering.

Direkt till jobb eller fortsatta studier?

Från hösten 2023 kommer du som läser VVS- och fastighetsprogrammet att få grundläggande högskolebehörighet för att läsa vidare på högskola och universitet. Du har möjlighet att välja bort högskolebehörigheten, om du istället vill fokusera på dina yrkeskurser.

    

Nedan ser du ett samtal med lärare och elever om hur vi jobbar på VVS-och fastighetsprogrammet. (ca 10 min)

Programblad för nedladdning