Teknikvetenskap

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ska fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik.

Ett direktspår för blivande civilingenjörer! Inriktningen teknikvetenskap ger utan vidare val under programmets gång behörighet till högskolans civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar. Det betyder att inriktningen också ger behörighet till de allra flesta övriga högskoleutbildningar.

Även de övriga inriktningarna kan leda till behörighet till högskolans civilingenjörsutbildningar genom att eleven antingen i programfördjupning eller inom det individuella valet - eller både och - läser de kurser som ger denna behörighet.