Foto: Christer Andersson

Samhällsbyggande och miljö

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den ska behandla byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.

Eleverna på inriktningen Samhällsbyggande och miljö har under våren 2019 varit med och påverkat hur ”nya” Masthamnsgatan i Göteborg kan bli ett stråk där barn och unga vill vara. 

 – Att få vara delaktig i skapandet av staden har varit väldigt roligt, säger Olivia Stark, som är elev på Lindholmens tekniska gymnasium.

Så här skriver Älvstaden om projektet att låta unga delta i stadsplaneringen. "Nu har ungdomarna sagt sitt om ”nya” Masthamnsgatan" 

Hela rapporten från projektet med ungdomarna kan du läsa här. 


Foto: Christer Andersson
Foto: Christer Andersson
Foto: Christer Andersson
Foto: Christer Andersson
Foton från rapporten "Medskapandeprocess för Masthamnsgatan; dialog med tre gymnasieklasser"
Fotokollage om färg och form i stadsmiljö.