Informations- och medieteknik

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Du får lära dig datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.