Sjöfartsutbildningen


Utan sjöfarten stannar världen. Världens handel bygger på sjötransporter. Här finns massor med omväxlande, spännande och verkligt internationella jobb. Välkommen ombord


Sjöfartsutbildningen passar dig som vill ha ett varierande och äventyrligt yrke. Du kan ha hela världen som din arbetsplats med möjlighet att resa runt jorden. Inom sjöfart arbetar du mycket med service och andra människor och blir nära sammansvetsad med besättningen. Därför är det viktigt med god samarbetsförmåga. En stor fördel med att läsa detta program är att du kan börja jobba direkt efter studenten med det du brinner för. Sjöfartsbranschen är ständigt aktuell. På grund av ökande global handel och internationella transporter kommer det alltid finnas behov av personal.

För dig som vill bli

LÄTTMATROS:
Som lättmatros är du en viktig del av fartygets logistik och i din roll arbetar du med fartygets underhåll och vård. Du hjälper till vid lastning och lossning, välkomnar gäster ombord på fartyget och kan ha vakttjänstgöring och utföra säkerhetsronder.

VAKTGÅENDE MASKINPERSONAL:
Som maskinpersonal arbetar du med underhållet av huvud- och hjälpmaskineriet och annan teknisk utrustning. Du kontrollerar, smörjer och byter ut reservdelar samt gör andra reparationer. Driften av maskiner och delar av underhållet övervakas och styrs ofta med hjälp av datorer.

Utbildning i verkligheten

Vi har ett nära samarbete med Stena Line, Sirius Shipping och Sjöbefälsutbildningarna på Chalmers. Din praktik (arbetsplatsförlagt lärande, APL) kommer du bland annat att göra på Stena Lines båtar. För att du ska vara förberedd för APL varvar vi teori och praktik i vårt fartygslabb och på vårt övningsfartyg.

Du behövs!

Sjöfartsbranschen är i stort behov av din kompetens och du har goda chanser till jobb efter din utbildning.

Direkt till jobb eller fortsatta studier?

Efter din examen hos oss kan du börja jobba direkt på fartyg eller läsa vidare på högskola, till exempelvis sjökapten eller sjöingenjör. 

Viktig information för dig som söker sjöfartsutbildningen

Du måste uppfylla särskilda hälsokrav, som bland annat omfattar syn, färgseende och hörsel. Tag kontakt med vår skolsköterska för mer information tel 031-367 25 20. Att arbeta på sjön innebär att du är ute och jobbar ett antal veckor och sedan kan vara ledig lika länge som du arbetat.

Nedan ser du ett samtal med elever och lärare om hur vi jobbar på Sjöfartsutbildningen (ca 12 minuter). 

Programblad för nedladdning