Yrkesintroduktion

Du har gått ur nian, men inte riktigt klarat att få godkänt i alla betyg. Du vill jobba, göra något annat, inte bara sitta stilla. Då kan du gå på Yrkesintroduktion. Här får du en yrkesinriktad utbildning som antingen tar dig till ett yrkesprogram på gymnasiet eller ut på arbetsmarknaden.

Yrkesintroduktionsprogrammet på Lindholmens tekniska gymnasium är inriktat mot Industritekniska programmet. Du läser karaktärsämnena på programmet så att du får yrkeskunskaperna du behöver för att kunna jobba, men du får också möjlighet att läsa in dina grundskolebetyg så att du blir behörig till gymnasieskolan.

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Du kan både läsa ämnen från grundskolan som du inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.

Yrkesintroduktion är ett program som kan läggas upp på olika sätt. Du kan antingen läsa in behörigheten till ett yrkesprogram på gymnasiet eller lägga mer tid på en arbetsplats för att lära dig ett jobb. På yrkesintroduktion går du mellan ett till tre år.