Programinriktat val

Om du vill gå ett yrkesprogram på gymnasiet, men inte riktigt har klarat av grundskolan än, så är Programinriktat individuellt val något för dig. Då läser du in det som fattas av grundskolan samtidigt som du går första året på gymnasiet.

Programinriktat val (PRO) är ett introduktionsprogram som ska göra dig behörig till ett yrkesprogram på gymnasieskolan. På en del skolor läser eleverna PRO som ett förberedande år, på andra skolor läser de tillsammans med eleverna på yrkesprogrammet.

För att vara behörig till Programinriktat val måste du ha godkända betyg i

  • svenska/svenska som andraspråk, engelska, matte och tre andra ämnen
    eller
  • svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matte och fyra andra ämnen

På Lindholmens tekniska gymnasium har vi två olika utbildningar på Programinriktat val. Den ena vänder sig mot El- och energiprogrammet och den andra mot Industritekniska programmet. Det innebär att du läser de karaktärsämnen som ingår i dessa program, exempelvis automation, elteknik, svetsteknik, driftsäkerhet och underhåll.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare på skolan för att få hjälp med att söka till Programinriktat val.