Foto: Christer Andersson

Industritekniska programmet

Det lilla programmet med de stora möjligheterna!

Industritekniska programmet ger dig möjlighet att jobba inom verkstadsindustrin. Arbetsuppgifter kan vara att svarva, fräsa i manuella maskiner, köra i datorstyrda maskiner, bli svetsare, byggsmed eller reparatör. Avancera på din kommande arbetsplats till produktionstekniker, konstruktör, förman eller läsa vidare på högskolan.

Vi har följande inriktningar:

Produkt och maskinteknik: Inriktningen kan leda till ett arbete som maskinoperatör eller till arbete med design, konstruktion och produktion. Du lär dig såväl manuella maskiner som CNC-styrda, och att göra program som styr maskinerna. Detta är arbeten som kräver hög precision och stor noggrannhet

Svetsteknik: Inriktningen har en yrkesutgång. Plåt och svets innebär att du lär dig både att tillverka olika plåtprodukter och att svetsa ihop detaljerna enligt kundens krav och branschens kvalitetsnormer

Driftssäkerhet och underhåll: Inriktningen gör dig till en mångsysslare och problemlösare med olika praktiska färdigheter. Ditt framtida arbete kan innebära att du åker ut till företag och reparerar maskiner och utrusning, eller att du säkerställer driften vid komplexa industrianläggningar.

Du behövs!
Verkstadsindustrin behöver industritekniskt utbildade ungdomar för att hävda sig i konkurrensen med övriga världen. I Göteborgsområdet finns flera underleverantörer till de stora företagen som VOLVO, SKF och Ericsson.

På utbildningen
Under studierna så kombineras undervisningen med minst 15 veckors praktik ute i arbetslivet på olika företag i Göteborgsområdet. Under utbildningen finns det möjligheter till betalt feriearbete. Ofta är det här man får sin första riktiga anställning efter avslutad utbildning.

Efter utbildningen
Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Foto: Christer Andersson
Foto: Christer Andersson
Foto: Christer Andersson
Foto: Christer Andersson
Foto: Christer Andersson
Foto: Christer Andersson

Programblad för nedladdning