Biblioteket

Älvstrandens bibliotek är vårt skolbibliotek. Det är ett kombinerat folk- och skolbibliotek.

På Älvstrandens bibliotek kan du som elev söka efter och få hjälp att hitta information till dina skolarbeten. Du kan låna spännande, roliga och läsvärda böcker, sitta och läsa eller skriva skolarbeten, spela schack och mycket mer. Biblioteket ligger i samma hus som skolan och är därför lätt att nå.

Läs mer om Älvstrandens bibliotek här: goteborg.se/alvstrandensbibliotek