Studie- och yrkesvägledare

Behöver du vägledning inför val inom gymnasieskolan, yrkesval eller vidare studier efter gymnasiet? Då är du välkommen till våra studie-eller yrkesvägledare! Du kan ringa eller mejla och boka tid eller komma spontant. Vill du ha föräldrar med dig är de välkomna.

Katrin Karlsson
Tfn: 031-367 30 56
katrin.karlsson@educ.goteborg.se

Katrin finns på plan 4 i hus Äran och tar emot elever från alla program.

Vägledningscentrum
Alla studie- och yrkesvägledare inom Göteborgs Stad är samlade i en organisation: Vägledningscentrum.
Genom vägledning kan du få en ökad självkänsla, bli medveten om de olika valmöjligheterna som finns och få hjälp i dina studie- och yrkesval.

Länk till Vägledningscentrum