Skolledning

Skolledningen består av tre rektorer, en verksamhetschef och en servicechef.

Cristine Lysell
Verksamhetschef 
Telefon: 070-737 16 41
E-post:  cristine.lysell@educ.goteborg.se

Anna Hansson
Rektor Industritekniska programmet och VVS- och fastighetsprogrammet
Telefon: 070-738 90 45
E-post:  anna.hansson@educ.goteborg.se

Jenny Tydén
​Rektor El- och energiprogrammet och Sjöfartsutbildningen
​Telefon: 070-984 38 46
E-post:  jenny.tyden@educ.goteborg.se

Ulf Granqvist
Rektor Teknikprogrammet 
Telefon: 079–098 17 33
E-post: ulf.granqvist@educ.goteborg.se

Kerstin Johansson
Servicechef - lokaler
Telefon: 070-619 43 05
E-post: kerstin.johansson@educ.goteborg.se