Skolledning

Skolledningen finns på våning 4 i hus Äran.

Cristine Lysell
Verksamhetschef
Telefon: 070-737 16 41
E-post: cristine.lysell@educ.goteborg.se

Anna Hansson
Rektor Industritekniska programmet och VVS- och fastighetsprogrammet
Telefon: 031-367 25 29

Jenny Tydén
​Rektor El- och energiprogrammet
​Telefon: 070-984 38 46
E-post: jenny.tyden@educ.goteborg.se

Asal Josefsson
Rektor
Teknikprogrammet och Sjöfartsutbildningen
Telefon: 070-776 71 88
E-post: asal.josefsson@educ.goteborg.se