Trivsel och trygghet


På Lindholmens tekniska gymnasium ska alla känna sig välkomna och trygga.

Målet för Lindholmens tekniska gymnasiums likabehandlingsarbete är att alla elever ska känna sig trygga i skolan. För att alla elever ska kunna nå de mål de har med sin utbildning krävs det att skolan är en trygg plats att vara på. Att vara trygg är en grundförutsättning för ett gott lärande, för att känna glädje och att trivas.

Alla som arbetar och studerar på Lindholmens tekniska gymnasium ska ha ett respektfullt bemötande och bidra till en miljö där alla — elever, personal, vårdnadshavare och besökare — känner sig välkomna och inkluderade. Ingen elev ska behöva vara rädd för att gå till skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling