Skolmat

En ordentlig lunch är viktigt för att du ska orka plugga.

Veckans matsedel hittar du på skolmaten.se/lindholmens-tekniska-gymnasium