Sjukanmälan


Är du elev och vill sjukanmäla dig?

Sjukanmälan ska göras i Vklass. Du/din vårdnadshavare måste anmäla dig sjuk senast på morgonen samma dag för att din frånvaro ska registreras som anmäld.

Har du inte tillgång till internet ringer du/din vårdnadshavare till din mentor.

Kontakta mentorn via Vklass eller mobil om du är sjuk fler än 2 dagar. Vårdnadshavaren kontaktar mentorn om eleven är under 18 år annars kan eleven själv kontakta mentorn.