Foto: Mikael Levy

Vår skola

Lindåsskolan ligger i ett naturskönt område mellan hav och skog i Billdal. På gångavstånd ligger badvikarna och de salta klipporna vid Killingholmen, Nordreviken och Örsviken. Sandsjöbacka naturreservat och Årekärrslunden ligger dessutom endast ett par kilometer bort. På skolan går cirka 700 elever från förskoleklass till årskurs 9. På skolan finns ett fritidshem med fyra avdelningar.

Skolans arbetssätt

På Lindåsskolan får ditt barn växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi fokuserar på välbefinnande, trygghet, studiero, bra kost och rörelse. På skolan finns behöriga pedagoger som med stort engagemang lotsar ditt barn genom skolåren.

Kropp och knopp hänger ihop och därför är det viktigt att eleverna rör på sig. Vi satsar extra på rörelse, såväl den spontana på raster som den organiserade på idrottslektioner.

Studieron på Lindåsskolan är mycket god och det är viktigt för oss att ständigt arbeta vidare med den.

Godkända betyg för de flesta

Det är centralt för oss att alla elever når så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lindåsskolan har mycket god måluppfyllelse, en av de högsta i Göteborg. De flesta elever uppfyller kunskapskraven i alla ämnen och vi har även en hög behörighet till gymnasiet.

Skolmaten

Lindåsskolan har en fantastisk skolrestaurang där all mat lagas från grunden. Genom åren har restaurangen också fått många fina priser. Men den bästa utmärkelsen är ändå att eleverna äter med god aptit.

Trygghet och trivsel

På Lindåsskolan vill vi bemöta alla med respekt och låta alla utvecklas utifrån sina förutsättningar. Alla ska vara en del av gemenskapen på vår skola. Lindåsskolan strävar efter att främja elevernas lika rättigheter och skapa miljöer där självförtroende, respekt och tolerans växer. Vi ska arbeta för att främja elevers vänskap och delaktighet och motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar planen i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få den.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Lindåsskolan använder vi oss till stor del av vår lärplattform när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.