Om äldreboendet

Lillhagsparken 10 äldreboende ligger i ett mycket naturskönt område i Backa. Vi har ett trevligt café i huset, där boende och anhöriga även kan njuta av en kopp kaffe utomhus när vädret tillåter. I nära anslutning finns ”sinnenas trädgård” och du som känner för det är välkommen att vara med och påta i trädgården.Ingress: En sammanfattande text för innehållet

Omgivningar och service

Det är lätt för alla att komma utomhus på Lillhagsparken, då det finns uteplatser, balkonger och egen trädgård.

Lillhagsparken 10 erbjuder olika aktiviteter för hyresgästerna. Alla ska känna att de har en meningsfull vardag. Vilka aktiviteter som erbjuds är beroende av hyresgästernas intresse, lust och förmåga.

Delaktighet och inflytande

Det är du som hyresgäst som styr över hur du vill ha din vardag, efter dina egna behov och intressen. Lillhagsparken 10 vill skapa så goda möjligheter till inflytande och delaktighet som möjligt, därför finns både ett hyresgästråd och ett anhörigråd. Som hyresgäst och anhörig kan du påverka verksamheten och utvecklingen.

Din kontaktpersonal

På äldreboendet finns personal dygnet runt och vi som arbetar här finns till för dig. När du flyttat in träffar du din kontaktpersonal. Tillsammans samtalar vi om vad du gil­lar att göra och vilket stöd du behöver i din vardag. Din kontaktpersonal blir extra insatt i just din situation.

Vi som arbetar här och våra förhållningssätt

På äldreboendet finns kunnig personal som ger dig omsorg, vård och rehabili­tering. Behöver du hjälp att kontakta en läkare – säg till oss. Vi arbetar utifrån Göteborgs Stads förhållningssätt vilket innebär att vi vet vårt uppdrag och att vi är till för dig, att vi samarbetar på olika sätt och tänker i nytt för att ge bästa möjliga stöd och hjälp.

Alla som arbetar här bemöter dig som hyresgäst med respekt och värme. Det är ditt hem och vi ska vara ett stöd och möjliggöra så att du kan få din vardag som du vill ha det. Inom våra äldreboenden arbetar vi med ett delaktighets- och inflytandekoncept för att både personal, brukare och anhöriga ska kunna vara med och ta ansvar för och utveckla verksamheten. Välkommen med dina förslag och idéer!

För dig som talar annat språk än svenska

Talar du ett annat modersmål än svenska och vill ha information på det språket, berätta det för oss.