Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Lillekärr Norra 130 ligger i Hisings Kärra, med närhet till skog. Här finns cirka 95 platser och fem barngrupper med barn i åldrarna 1 till 5 år. Utbildningen utgår från barnens intressen och nyfikenhet, där vår undervisning sker i projektform. Vi använder oss av kreativa uttryck och utvecklar löpande barns lärandemiljö inne och ute.

Förskolan har ett gemensamt torg med fem hemvister (avdelningar) runt torget. Hemvisterna består av tre till fyra rum i varierande storlek, där varje hemvist har sin egen ateljé. Torget ger barnen möjligheter till möten mellan hemvisterna som i sin tur skapar relationer mellan barn i olika åldrar.

Förskolan har en egen kock som lagar god och näringsriktig mat. Köket ligger i anslutning till torget och barnen kan följa arbetet och känna dofterna därifrån. Vid måltider serveras maten från ett buffébord där barnen själva ser vad som erbjuds och utifrån det gör sina val. Pedagogerna finns alltid med barnen för att se och hjälpa till vid behov.

Pedagogisk miljö
Varje hemvist har material anpassat för sin åldersgrupp inom läroplanens olika områden. På det gemensamma torget erbjuds också många spännande miljöer för utforskande och lek. Torget är också en plats för möten över hemvisterna.

På vår stora gård möts barn i alla åldrar i lek och lärande. På gården finns det gott om möjligheter för lek, både enskilt och i grupp. Gården är byggd utifrån att barnen ska kunna mötas och lära tillsammans i olika stationer och aktiviteter. Vår gård är uppdelad i två, en mindre del och en större del. Vi kan därför rikta material utifrån åldrar och behov i barngruppen. Vi använder också närmiljön och skogen som vår lärmiljö.

Personal

Vi arbetar i en lärande organisation vilket innebär att pedagogerna regelbundet träffas i nätverk av olika slag för reflektion, inspiration, utvärdering och utveckling. Vi har förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter som arbetar i arbetslag.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6. Hos oss är morgonen viktig och det ska kännas tryggt att lämna sina barn. Frukosten äter vi på torget cirka klockan 8. Dagens innehåll styrs av projektarbetet. Under förmiddagen har vi olika aktiviteter både ute och inne. Våra dagar växlar mellan planerad undervisning, fri lek och vila. I aktiviteterna är barnen uppdelade i mindre grupper. Klockan 11.30 serveras lunchen och för många barn är det sedan lite lugnare aktiviteter. Fram till mellanmålet som serveras cirka klockan 14 har barnen olika aktiviteter. En del av barnen arbetar då fortfarande i projekt medan andra sover eller nyss har vaknat. Från cirka klockan 16 och fram till att förskolan stänger så är vi oftast tillsammans, barn och pedagoger från alla hemvister.

Pedagogik och profil

Vi arbetar utifrån de styrdokument som råder, främst Läroplan för förskolan, Lpfö 18. Den är tillsammans med skollag och de lokala politikernas mål, det som styr förskolans innehåll.

Förskoleförvaltningen arbetar för att möjliggöra:

  • barnens lärande och utveckling i centrum
  • en rolig, trygg och lärorik förskola för alla

Följ ditt barns lärande i Unikum

Vår undervisning bygger på de analyser pedagogerna gör i det systematiska kvalitetsarbetet. I januari beslutas gemensamt vilka verksamhetsmål som förskolan ska arbeta med det kommande året. När projekt planeras ligger barnens intressen till grund. som vårdnadshavare kan du vara delaktig i vårt kvalitetsarbete genom Unikum, föräldramöten och genom enskilda samtal. I Unikum följer du ditt barns individuella utveckling och lärande löpande genom lärloggen. Unikum är vår informationskanal till vårdnadshavare och här dokumenteras ditt barns lärande inför utvecklingssamtalet.

Besök

Vi erbjuder besök första måndagen i månaden kl. 12. Kontakta avdelning Lyckan på 031- 366 95 07 för att boka in dig.