Aktuellt

  • I klassen på Lillebyskolan hör och hörs alla elever lika bra

    Publicerad 19 maj 2023
    Att använda mikrofoner är bra för alla. Det är bra för de elever som har hörselnedsättning men också att eleverna lär sig att respektera och lyssna på varandra bättre.
  • En lärmiljö tillgänglig för alla

    Publicerad 19 januari 2023
    - Det viktigaste i klassrummet är att alla elever kan ta till sig undervisning så vi behöver möta varje elevs behov säger Sara Pettersson som är grundskollärare på Lillebyskolan.