Sjukanmälan

Vid sjukdom eller ledighet för barn ringer vårdnadshavarna till den förskoleavdelning som barnet går på för att anmäla detta.

Det är viktigt att alla sjuka barn hålls hemma till dess att de har hunnit bli friska för att minska risken för smittspridning i gruppen.

Här gör du sjukanmälan