Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan består av två avdelningar, på vardera avdelning går 20 barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolegården är inhägnad och innehåller utrustning för varierad lek. På gården finns bland annat gungor, sandlek, lekstuga, roddbåt och en liten träddunge. Den del av gården som är asfalterad används flitigt som cykelbana av förskolans barn. Det finns bord som möjliggör servering av mellanmål utomhus när vädret tillåter. Ett skärmtak skyddar de barnvagnar som lämnas på förskolan under barnets vistelsetid. I förskolans närområde finns rika möjligheter till lek i varierade lärmiljöer som skog, hav och lekplatser. Närheten till Älvegårdens skola möjliggör lek på skolgården som variation.

Förskolans personal består av förskollärare och barnskötare. Grundbemanningen är tre pedagoger per avdelning.

Barnen på förskolan har aktiviteter både inomhus och utomhus dagligen. Det finns möjlighet till middagsvila utomhus om barnets barnvagn finns på förskolan under dagen.

Maten på förskolan följer Livsmedelsverkets rekommendationer gällande förskolemat. Maten är i möjligaste mån ekologisk. Maten tillagas i köket på Älvegårdens skola.