Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan består av två avdelningar, på vardera avdelning går 20 barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolegården är inhägnad och innehåller utrustning för varierad lek. På gården finns bland annat gungor, sandlek, lekstuga, roddbåt och en liten träddunge. Den del av gården som är asfalterad används flitigt som cykelbana av förskolans barn. Det finns bord som möjliggör servering av mellanmål utomhus när vädret tillåter. Ett skärmtak skyddar de barnvagnar som lämnas på förskolan under barnets vistelsetid. I förskolans närområde finns rika möjligheter till lek i varierade lärmiljöer som skog, hav och lekplatser. Närheten till Älvegårdens skola möjliggör lek på skolgården som variation.

Förskolan används vid behov.