Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Förskolan ligger i Änggården i ett fristående tvåvåningshus. Den har två avdelningar där de yngre barnen är på nedre plan och de något äldre på övre plan. Här arbetar 6 pedagoger med barnskötar – eller förskollärarutbildning.

Gården är stor och rymmer såväl fruktträd som gott om plats för lek och med en grind som leder oss direkt ut i naturen i Änggårdsbergen.

Vi arbetar mycket tillsammans i huset med olika tvärgrupper utifrån barnens behov och intressen där vi lagt stor vikt vid språkutveckling, musik och rörelse. Andra återkommande aktiviteter är experiment och utepedagogik och hållbar utveckling, Grön Flagg. Vi använder tecken som stöd och bildkommunikation som en del i vårt språkutvecklingsarbete.

Det pågår ett kontinuerligt genus/jämställdhetsarbete som präglar alla områden vi arbetar med utifrån Läroplanen Lpfö 98/10.

En dag på förskolan
Gemensam frukost serveras 7.15 – 7.45 på avdelning Solen. Vid 8.00 går de större barnen upp till avdelning Månen och under förmiddagen har vi olika aktiviteter i grupper utifrån ålder, intresse och behov.

Kl 11.30 serveras lunch på respektive avdelning och därefter sov - och läsvila.

Under eftermiddagen har vi olika aktiviteter ute eller inne och kl 14.30 serveras mellanmål.

Nyfiken på förskolorna i Linné

Välkommen att träffa rektorer och de som jobbar med placering av barn i förskolan. Du får veta mer om förskolorna och hur du gör för att söka plats till ditt barn. Föräldrastödjare från Socialförvaltningen finns också på plats och berättar om sitt arbete.

När: Onsdag den 20 mars klockan 17.
Var
: Fjärde Långgatan 48. Ta högra hissen
upp till våning 9 så möter vi dig vid dörren.

Välkommen!