Vår förskola

Lilla Fjäderharvsgatan 6 öppnade våren 2020. Vi har för närvarande fyra avdelningar och ett eget kök, med en härlig närhet till skog, natur, bibliotek och skola.

Förskolan har både en härlig ute- och innemiljö som stimulerar och utmanar till lek och skapande.

Vi ser alla barn som kompetenta individer och strävar efter att ge varje barn möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag. Vi arbetar med läroplanen som ett hjälpande verktyg där vi har barnens erfarenhet och nyfikenhet i fokus.