Simundervisning

På Lilla Amundöns bad kan barn som fyllt fem år gå på simskola.

Simskola

Lilla Amundöns bad arrangerar simskola för barn som fyllt fem år. Simundervisningen är anpassad efter varje barns förutsättning. Simskolan är till för barn med funktionsvariation.

  • Varje kurs består av sex lektioner.
  • Simskolans första period är vecka 27-28 (OBS! Fullt!) och nästa period är vecka 32-33.
  • Simskolan är på måndag, onsdag och fredag. klockan 16-16.45 eller 17-17.45.
  • Förälder/vuxen behöver vara med i vattnet vid varje lektion.
  • Max åtta barn per grupp.
  • Simskolan kostar (300) kronor per barn.

Anmälan

Anmäl dig på Lilla Amundön i receptionen eller ringer 031-368 22 46.