Kontaktuppgifter

Foto: David Eng
Telefon
031-368 22 45
Besöksadress
Lillövägen 10
Postadress
Box 114
401 21 Göteborg
Tillgänglighetsinformation

Vägbeskrivning

Om du åker buss

Ta buss 82 mot Brottkärr. Kliv av på hållplatsen Ugglegården. Du får sedan gå eller använda annat färdmedel sista biten. Ta dig söderut en liten bit längs Brottkärrsvägen tills du kommer till korsningen Brottkärrsvägen-Lillövägen. Vik av till höger in på Lillövägen och gå över bron vid Amundö marina. Du kommer då till en grind vid en vägförgrening. Välj den vänstra vägen skyltad med Lilla Amundöns bad. Använd din passerbricka för att öppna grinden. Följ vägen tills du kommer till Lilla Amundöns bad. Sammanlagt är sträckan från hållplats till bad en knapp kilometer.

Om du åker bil

Kör till Amundö marina. Om du kommer långt bortifrån är det enklast att ta sig till marinan genom att först följa länsväg 158 och sedan svänga av vid Brottskärrsmotet. Därefter tar du Billdalsvägen och sedan Brottkärrsvägen tills du kommer till marinan. Vid marinan svänger du till höger in på Lillövägen och kör sedan över bron. Du kommer då till en grind vid en vägförgrening. Välj den vänstra vägen skyltad med Lilla Amundöns bad. Använd din passerbricka för att öppna grinden. Följ vägen tills du kommer till Lilla Amundöns bad.

Hitta hit