Möt fler enhetschefer

Anna Lörqvist och Andreas Petersson är båda enhetschefer men inom olika verksamheter. Här hör du dem berätta.

Var jobbar du?

Anna: Jag tillhör stadsdelsförvaltningens äldreomsorg, område myndighet. På vår avdelning fattar vi beslut för personer över 65 år enligt socialtjänstlagen. De flesta besluten rör hemtjänst, äldreboende och korttidsvistelse.

Andreas: Jag jobbar inom äldreomsorgen på en stadsdelsförvaltning. Min arbetsplats är på ett av förvaltningens äldreboenden.

Hur ser din arbetsdag ut?

Anna: Dagarna ser väldigt olika ut, vissa dagar är det mycket möten i processgrupper och med kollegor, andra dagar är jag mycket med mina medarbetare. Det är också en hel del administration. En viktig del i jobbet är att vara närvarande ledare och ge riktning och vägledning i medarbetarnas arbete. Jag ansvarar för deras arbetsmiljö och sätter upp mål för varje medarbetares individuella utveckling som ska bidra till en god utveckling för verksamheten. Jag hjälper medarbetarna att prioritera, ser till att beslut verkställs och följs upp.

Andreas: En arbetsdag innehåller alltifrån att hantera personalfrågor och att möta hyresgäster och anhöriga i olika frågor som rör deras vardag till att hålla i och gå på möten. Jag jobbar också löpande med ekonomi och olika utvecklingsfrågor; som vad behöver vi utveckla på enheten och hur jag kan utveckla olika personalgrupper. En del av dagen går också till kvalitetssäkring och -uppföljning med stöd av olika system.

Vad måste du kunna?

Anna: Du behöver ha en högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare, vårdutbildning eller liknande som kan bedömas vara relevant för uppdraget. Det är meriterande om du gått Morgondagens chef, Göteborgs Stads ledarutbildning. Du behöver också kunna gällande lagstiftning t ex arbetsmiljölagen, socialtjänstlagen, förvaltningslagen och kommunallagen.

Andreas: En enhetschef behöver vara väldigt lösningsfokuserad och ha ett öppet sinne, kunna delegera och ta hjälp av andra. Som ledare måste man vara duktig på att skapa relationer och möta människor. Förändringsarbetet pågår hela tiden och du behöver ha viljan, drivet och förmågan att förändra genom att motivera och engagera medarbetarna. Det underlättar om du är bra på att hålla möten, har kunskap inom ekonomi och vård och omsorg.

Hur kan du utvecklas inom jobbet?

Anna: I Göteborgs Stad finns Center för ledarutveckling (CLU) som erbjuder utbildningar för att utveckla ledaregenskaper, skapa motivation och förändringskraft som t ex coachande förhållningssätt, medarbetarsamtal, lyssnartekniker, att hantera konflikter, genomföra förändringar i grupper genom inflytande och delaktighet men också kollegial handledning.

En bra utbildning som jag gått är ”Utvecklande Ledarskap”, Försvarshögskolans ledarutbildning. Där får man bland annat göra en egen bedömning av sina ledaregenskaper och därefter be sin omgivning om feedback på ledarskapet.

Andreas: Det finns väldigt attraktiva ledarutbildningar för enhetschefer inom Göteborgs Stad. Alltifrån mer grundläggande ledarutbildning inom t ex ett system, rollen som ledare eller ett utvecklande ledarskap till universitetsstudier. 

Är du enhetschef och vill arbeta i Göteborgs Stad?

Vi vill att du har en relevant högskoleutbildning för uppdraget. Det är meriterande ifall du jobbat som enhetschef inom äldreomsorg eller kommunal verksamhet och om du har en ledarskapsutbildning. Vi behöver fler människokännare. Sök jobb som enhetschef via goteborg.se/ledigajobb