Möt biståndshandläggare

Som biståndshandläggare handlägger du ärenden om olika former av bistånd, det vill säga stöd och hjälpinsatser, från kommunen. Utifrån individens behov ska du bedöma, utreda, besluta och följa upp stöd i vardagen. Du ansvarar också för dokumentation, individuella möten och samverkan med andra myndigheter. Anna Fallgren, Cecilia Hansson och Elin Gabrielsson jobbar som biståndshandläggare i Göteborgs Stad. Hör deras berättelser om vad jobbet innebär.

Var jobbar du? 

En biståndshandläggare i Göteborgs Stad jobbar på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning. 

Vad måste du kunna? 

Arbetet kräver en socionomutbildning (210 högskolepoäng). Du arbetar självständigt utifrån lagar och regler. Det krävs goda kunskaper om lagstiftning och olika myndighetsansvar. 

Hur ser din arbetsdag ut? 

Biståndshandläggaren ska utifrån individens behov och förutsättningar utreda och besluta om vilken eller vilka behov som föreligger utifrån Sol eller LSS. Du vägleder den sökande att hitta lösningar för att få vardagen att fungera så det är viktigt att ni har en bra dialog. Ibland behöver du ta in ytterligare material till din utredning som till exempel läkarintyg. Du samarbetar med omvårdnads- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen.  

Hur kan du utvecklas inom jobbet? 

Du blir erbjuden interna utbildningar efter behov och kan söka till Göteborgs Stads chefsutbildning Morgondagens ledare. Det finns karriärvägar som metodutvecklare och förste biståndshandläggare. Göteborgs Stads äldreombudsman har en bakgrund som biståndshandläggare. 


Vill du arbeta i Göteborgs Stad? 

Nu behöver vi fler människokännare. Sök jobb som biståndshandläggare! goteborg.se/ledigajobb