Frida Grundell på fixartjänst-uppdrag. Foto: Lars Lanhed

Möt äldresamordnare

Frida Grundell och Pablo Rautenberg är båda äldresamordnare och arbetar inom hälsofrämjande- och förebyggande verksamheten. Deras uppdrag skiljer sig åt. Frida arbetar med fixartjänst och Pablo på en mötesplats.

Var jobbar du?

Frida Grundell: Jag jobbar med fallförebyggande hembesök på en hälsofrämjande- och förebyggande enhet.

Pablo Rautenberg: Jag jobbar som äldresamordnare på en annan hälsofrämjande- och förebyggande enhet. Min inriktning är mötesplatser.

Hur ser din arbetsdag ut?

Frida Grundell: Först har jag telefontid och sedan går jag ut på bokade hembesök. Jag kan själv styra hur jag lägger upp arbetsdagen. Under vissa perioder har jag mer tid att även stötta olika kollegor med till exempel aktiviteter på mötesplatser som att leda gymnastik eller ge information om stadens utbud för äldre.

Pablo Rautenberg: Jag jobbar från olika platser och har mycket frihet att planera min arbetstid. Jobbet handlar om att öka seniorernas sociala, psykiska och fysiska hälsa. Det är deltagarna som utformar vår verksamhet utifrån sina intressen som t ex yoga, promenader, allsång, studiebesök, föreläsningar och rena sociala grupper. Vi behöver ha hög närvaro på de olika grupperna för att fånga upp nya idéer och få gruppledare och deltagare att växa och må bra. Alla ska ha möjlighet att vara delaktiga. 

Under en arbetsdag kan jag också delta i olika utvecklingsprojekt. Ett exempel är att Göteborgs Stad ska ha pratbänkar som uppmuntrar till samtal. Jag bidrar med min kunskap om seniorer för att bänkarna ska få en bra placering. Jag arbetar också med våra vår och höstprogram för aktiviteter för att de ska möta så många seniorers behov som möjligt.

Vad måste du kunna?

Frida Grundell: Kunna möta människor i olika situationer, planera min tid, jobba självständigt, vara händig, köra bil, kunna stadens utbud av tjänster och service för att kunna hänvisa vidare. Det är inget krav men bra om du är utbildad undersköterska och proffs på bemötande eftersom det är speciellt att utföra ditt jobb i någon annans hem.

Pablo Rautenberg: Kunna ta människor och ha en fingertoppskänsla för hur jag motiverar seniorer, kunna tempoväxla och snabbt gå in i ett tydligt ledarskap när det behövs, kunna ha distans och inte ta saker personligt, vara ödmjuk inför att våra deltagare vet bäst vad de vill göra, anpassa mig och tänka nytt. Det är ingen prestige i det man gör här.

Hur kan du utvecklas inom jobbet?

Frida Grundell: Jag läser just nu vidare inom yrkeshögskolan, det är en utbildning där du lär dig om välfärdsteknik. Annars har jag ett fritt jobb med tid över att delta i olika utvecklingsprojekt som till exempel Rullatorloppet och att vi rekryterat Framtidsutvecklare till uppdraget Åldersvänliga Göteborg.

Pablo Rautenberg: Jag utvecklas ständigt genom människorna jag möter och de nya situationer som jag hamnar i. Jag har tid att planera vilket gör att när det kommer nya grupper så kan jag lägga tid på att sätta mig in i ämnet de valt och det är spännande.