Möt äldrekonsulenten

Clara Stigsson Flygare är äldrekonsulenten som skapar kreativa möten med hjälp av design. Som äldrekonsulent arbetar du strategiskt inom folkhälsa och bygger kontaktnät med interna och externa aktörer. Du utvecklar, leder, samordnar och utvärderar insatser för att främja hälsa och delaktighet. Målet är att verksamheten ska vara deltagarstyrd vilket innebär att du jobbar mycket motiverande.

Se filmen där Clara Stigsson Flygare berättar om ett av sina projekt  att skapa en modevisning ihop med ett gäng seniorer. 


Var jobbar du? 

Du jobbar inom kommunens hälsofrämjande och förebyggande verksamhet, ofta med uppsökande verksamhet som förebyggande hembesök och med att hitta strategiska arbetssätt att nå ut till medborgarna.


Hur ser din arbetsdag ut? 

Dina arbetsuppgifter är såväl på operativ som strategisk nivå och kan innebära allt från att lägga upp en handlingsplan till att starta upp aktiviteter i samverkan med exempelvis fastighetsägare och föreningar i syfte att bryta social isolering och ofrivillig ensamhet bland äldre. Du gör utskick, skriver rapporter utifrån hembesöken och beskriver den uppsökande verksamheten. Du bjuder in till träffar samt anordnar aktiviteter som du till viss del håller i. Du kommer tillsammans med kollegor att arbeta med marknadsföringsinsatser som tex informationsmaterial, sociala medier, mötesplatsprogram med mera. 


Vad måste du kunna? 

Utbildning: Eftergymnasial YH/KY-utbildning eller högskoleexamen med lämplig inriktning så som hälsofrämjande arbete, socialt förändringsarbete eller kultur- och folkhälsoarbete. Det är särskilt meriterande om du är utbildad aktiveringspedagog på motsvarande nivå.  


Hur kan du utvecklas inom jobbet? 

Du blir erbjuden interna utbildningar efter behov och kan söka till Göteborgs Stads chefsutbildning Morgondagens ledare.  


Är du äldrekonsulent och vill arbeta i Göteborgs Stad? 

Nu behöver vi fler människokännare. Sök jobb som äldrekonsulent! goteborg.se/ledigajobb