Utbilda dig

Vill du utbilda dig inom vård och omsorg? En bra bas är att välja vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Det finns flera karriärvägar, kolla in framtidskartan.

Läsa vård- och omsorg i Göteborg

I Göteborgs Stad kan du läsa vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet:

För dig som redan passerat gymnasiet finns det också flera alternativ inom vuxenutbildningen, bland annat Vuxenutbildning Göteborgs Stad.    

Arbetsgivare och utbildare i Göteborgs Stad är certifierade inom Vård- och omsorgscollege för att säkra kvaliteten på utbildningarna så att de möter verksamhetens krav på kompetens. * ännu ej certifierade.

Vidareutbilda dig

Vill du utvecklas i din yrkesroll finns flera YH-utbildningar i Göteborg: 

Göteborgs universitet har utbildningar inom legitimerade yrken som arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska. Du kan också läsa till socionom där. 

Framtidskarta med karriärmöjligheter 

Det finns många karriärvägar om du valt att läsa vård- och omsorg. Svenskt Näringsliv har tagit fram en framtidskarta med många exempel.

Behov av utbildad personal

Göteborgs Stad önskar flera specialistsjuksköterskor när det gäller vård av äldre och psykiatri. Specialistundersköterskor som läst vidare på Yrkeshögskola behövs också.