Myter

Det finns fördomar om vård- och omsorgsyrken. Vi vill slå hål på de här myterna och berätta hur det är i verkligheten.

"Föräldraskräcken"

"Bajsmyten"

Bilden av ett tungt jobb upprepas gång på gång i media – dessutom med ett fascinerande fokus på mängden bajs man måste hantera. Vi vill bara säga tre saker:

  1. Nej. Det är en relativt liten del av jobbet inom vissa vård- och omsorgsyrken som handlar om att ha att göra med avföring. Att stötta människor att sköta sin personliga hygien handlar om så mycket mer. 
  2. Än sen då!? Att stå för en människosyn som bidrar till att hjälpa människor i utsatta situationer att behålla sin värdighet är stort. 
  3. Ja, ibland är arbetet tungt och tempot högt. Men bara ibland. Teknikutvecklingen går snabbt framåt och förändrar de arbetssätt vi har idag. 

"Lönegapet"

Undersköterskor inom kommunernas äldreomsorg har en medianlön på 28 700 kronor. De 10 procent högst betalda har en lön på 32 400 kronor eller mer.  Utöver den grundlön som nämnts ovan har också många undersköterskor tillägg för obekväm arbetstid. Genomsnittligt uppgår ersättningen för obekväm arbetstid till 2 500 kr extra per månad.

Äldrekonsulenter har en medianlön på 34 850 kronor. De 10 procent högst betalda har en lön på 37 680 kronor.

Äldresamordnare har en medianlön på 31 900 kronor. De 10 procent högst betalda har en lön på 34 130 kronor. 

Biståndshandläggare har en medianlön på 34 700 kronor. 

Enhetschefer har en medianlön på 49 250 kronor. De 10 procent högst betalda har en lön på 53 400 kronor. 

Lönen sätts utifrån arbetets svårighetsgrad, hur väl medarbetaren uppfyller arbetets krav och medarbetarens resultat och prestation. Har du till exempel en fördjupad kompetens inom något område kan du få möjlighet att driva uppdrag på fördjupad nivå för att utveckla verksamheten. För dig som väljer att läsa vidare finns också möjlighet till expertuppdrag, där du leder utvecklingsarbetet. Göteborgs Stads kompetensmodell anger tydligt kraven i de olika uppdragen. Medarbetare som vidareutvecklar sin kompetens och tar på sig uppdrag med högre svårighetsgrad samt genomför dem med god prestation ska få en bra löneutveckling. 

"Ändstationen"

- Det finns ingen karriär inom vården!

Hur många gånger har du hört det?! Bristen på karriärmöjligheter är snarare en myt. Vi har varit för dåliga på att tala om vilka möjligheter som faktiskt finns. Nu gör vi det. Här möter du några av våra medarbetare som har levlat. Göteborgs Stad har en kompetensmodell där du kan levla. Läs också artikeln "Vård - jobba för livet" på allastudier.se. 

"Vården blir allt sämre"

En ny internationell jämförelse av sjukvården i tolv EU-länder visar att Sverige är i topp när det gäller medicinska resultat och effektivitet. Väntetiderna är på fjärde plats. Detta visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting; Svensk sjukvård i internationell jämförelse 2018