Jag har levlat

Personer som jobbar inom vård och omsorg beskriver ofta hur de växer som människa av arbetet. Något händer i mötet med andra människor och i möjligheten att få hjälpa andra. Vi vill berätta om något större än den traditionella karriären när vi beskriver vård- och omsorgsyrken. Levla-metaforen beskriver det bra.

Vad är levla?

Begreppet levla kommer från spelvärlden. Det är en metafor som på ett bra sätt beskriver hur du kan göra karriär och utvecklas inom vård och omsorg.

Du börjar spelet helt oerfaren men för varje erfarenhet du får, levlar du dig själv vad det gäller möjligheter, förmågor och självkänsla. Din värld växer. Men du har också möjlighet att levla ditt yrke, genom att komma med nya idéer eller vara med och utveckla nya metoder och arbetssätt. Genom att arbeta i Göteborgs Stad påverkar du vardagen för göteborgarna och skapar möjligheter för ett bra liv. Du levlar staden. Men att ha ett yrke inom vård och omsorg betyder också att du kan vara viktig i människors vardag över hela världen. Du kan vara med och levla världen.

"Karriär är att utvecklas i sitt yrke och som person."

Åsa Wall är strategiledare på Göteborgs Stad och jobbar med att införa välfärdsteknik i hemtjänsten. Hon läste en tvåårig social linje på gymnasiet. Sedan har hon bland annat läst en social omsorgsutbildning på vårdhögskola och en hel del utbildningar inom yrket.

Hur har du hamnat där du är idag? Har du levlat?

- Visst har jag levlat. För mig betyder att levla - att göra karriär - inte alltid - att man jobbar sig uppåt i en traditionell hierarki. Det kan också vara att utvecklas i sitt yrke och som person, där man befinner sig.

- I mitt jobb som enhetschef så har jag ju jobbat med olika inriktningar; hemtjänst, äldreboende, demensboende, korttidsboende, nattpatrull o.s.v. Jag har startat upp enheter, varit programansvarig i kommunen, utbildat medarbetare och kollegor i det programmet. Detta ledde till att jag fick anställning hos företaget som levererade programmet som programkonsult för att sedan komma tillbaka till vård och omsorg igen tack vare att jag hade en bra grundutbildning att luta mej på. När jag utmanas och lär nytt så utvecklas jag även som privatperson inte bara yrkesperson, det hänger ju ihop.

Vad är dina bästa råd till den som också vill göra karriär inom vård- och omsorgsyrken?

- Skaffa en bra grundutbildning och en bas att stå på, för sedan finns det många inriktningar att utvecklas vidare inom. Man kan ändra sig under resans gång så att säga, bli intresserad och nyfiken på nya saker och uppdrag.