Foto: Mikael Johansson

Karriär

Göteborgs Stad vill ge alla möjlighet till ett hälsosamt åldrande, ett självständigt liv i gemenskap, inflytande över vardagen och en trygg och hållbar vård och omsorg. För att lyckas med det behöver vi kompetenta medarbetare som trivs och vill jobba hos oss. Därför har vi tagit fram Kompetensmodellen, som ska hjälpa oss att rekrytera, utveckla och behålla stolta och professionella medarbetare.

Kompetensmodellen

Målet med Kompetensmodellen är att göra arbeten inom vård och omsorg i Göteborg mer attraktiva. Genom att erbjuda karriärvägar i form av uppdrag utvecklas medarbetarna och verksamheten blir bättre.

Kompetensmodellen beskriver vilken kompetens som behövs utifrån verksamhetens behov på bas-, fördjupad- och expertnivå. Chefen använder Kompetensmodellen för att se vilka kompetenskrav och behov som finns nu och i framtiden. I modellen ingår verktyg för att planera hur vi tar tillvara på varje medarbetares kompetens. Medarbetaren får då ett uppdrag.

Enligt en utvärdering av FoU i Väst ger Kompetensmodellen en tydlig struktur för att lyfta fram kompetensen i en organisation. IT-universitetet i Göteborg anser att verktygen ger ett effektivt och kreativt arbetssätt.

Varför finns Kompetensmodellen? 

Den är ett sätt att visa att det går att utvecklas och göra karriär inom vård och omsorg och att Göteborgs Stad behöver olika slags kompetens. För en del av uppdragen behöver du läsa vidare. Vi vill ha utbildade medarbetare som är intresserade av att arbeta med människor och som tillsammans med omsorgstagare och kollegor vill vara med och utveckla vård och omsorg. 

Vad betyder modellen för medarbetarna?                                                                 

Modellen gör det tydligt vad som förväntas av var och en utifrån sin profession. Det blir tydligt hur man kan göra karriär.

Vill du veta mer om Kompetensmodellen?

Lyssna på ett avsnitt av SKRs podd Sveriges viktigaste jobb om just KompetensmodellenSå kan du levla

Alla undersköterskor börjar arbeta på basnivå. Du arbetar till exempel i hemtjänsten, där du planerar ditt arbete tillsammans med den enskilde, dokumenterar och utför det ni kommer överens om. Du utför enklare sjukvårdsuppgifter enligt ordination eller delegering från legitimerad personal. Tillsammans med dina kollegor är du med och utvecklar verksamheten. Exempel basuppdrag undersköterska, biståndshandläggare

Utifrån verksamhetens behov, kan du som fått ytterligare kompetens och erfarenhet, erbjudas ett fördjupningsuppdrag. Då får du ansvara för kvaliteten inom ett visst område. Du samarbetar med kollegor och andra professioner inom ditt fördjupningsområde. 

Utbildar du dig vidare efter grundutbildningen och har minst 200 poäng från yrkeshögskola kan du få ett expertuppdrag. Det innebär att leda utvecklingsarbete, införa nya metoder och arbetssätt, erbjuda stöd och fortbildning till dina kollegor. 

Framtidskarta med karriärmöjligheter 

Det finns många karriärvägar om du valt att läsa vård- och omsorg. Svenskt Näringsliv har tagit fram en framtidskarta med många exempel.

Vårdsteget - levla till serviceassistent

I början av 2018 startade stegvis utbildning inom äldreomsorg för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tanken är att coacha till jobb som serviceassistent. Läs mer om Vårdsteget här. Detta kan ses som stegen innan du når basnivå som undersköterska. 

Karriärcoachning

Du som redan är anställd i Göteborgs Stad och vill utveckla dig i din roll, tydliggöra din kompetens har möjlighet att få coachning på Göteborgs Stads Karriärcenter. Kanske jobbar du inom ett annat verksamhetsområde och vill byta till vård och omsorg. Karriärcenter coachar i frågor som rör kompetens, yrkesliv, utveckling och karriärplanering.