Introduktion

En god introduktion är viktig för att du ska få en bra grund inför ditt kommande arbete. Nedan finns länkar till gemensamma introduktionsutbildningar för Göteborgs Stad. Dessa kompletteras med din arbetsplats egen introduktion.

Introduktion för undersköterskor

Göteborgs Stad har två introduktionsutbildningar för undersköterskor - en för hemtjänsten och en för vård- och omsorgsboende. Syftet är att ge nyanställda undersköterskor en grund och förståelse för uppdraget. Introduktionsutbildningen tar cirka 40 minuter att göra. Utbildningen ligger på webben och är anpassad för mobil, läsplatta och dator.

Under utbildningen träffar du ett antal personer som liknar människor du kommer att få träffa i ditt arbete. Under utbildningen kommer vi att förklara vad ditt arbete går ut på och varför du är så viktig. Efter varje kapitel kommer du även att få svara på några frågor kopplade till det du just hört.

Webbutbildning

Introduktion för sjuksköterskor

Är du nyanställd? För att få den kompetens som behövs för att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder Göteborgs Stad ett introduktionsprogram. Introduktionsprogrammet är individuellt och pågår i cirka ett år. Läs mer i informationsbladet (pdf). 

Introduktion för arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Är du nyanställd? För att få den kompetens som behövs för att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder Göteborgs Stad ett introduktionsprogram. Introduktionsprogrammet är individuellt och pågår i cirka ett år. Läs mer i informationsbladet (pdf). 

Sök din tjänst i Göteborgs Stad
Introduktionsprogrammet erbjuds dig som är nyanställd. Du söker först jobb via Lediga jobb i Göteborgs Stad. Introduktionsprogrammet erbjuds sedan till dig på arbetsplatsen inom respektive stadsdel. Fråga gärna ansvarig rekryterare om detta på intervjun.

Vid frågor, kontakta:

Camilla Fäldt, utvecklingsledare VFU, 031-365 38 78

Introduktion för biståndshandläggare

Är du nyanställd biståndshandläggare eller socialsekreterare? Du erbjuds en introduktion för nya medarbetare. Introduktionen vänder sig till dig som arbetar med myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg, funktionshinder eller äldreomsorg. Syftet med introduktionen är att ge dig som är ny en god grund och förståelse för ditt uppdrag. 

Introduktion för enhetschefer

Nya chefer inom stadens äldreomsorg och hälso-och sjukvård erbjuds en introduktion till sektorn. Syftet är att ge inblick i hur du som chef kan hitta information och kunskap samt se vilka funktioner och resurser som finns till hjälp. Du får översiktliga kunskaper om riktlinjer, planer och verktyg, styrprinciper, värdegrund, viktiga mål och uppdrag för äldreomsorg och hälso- och sjukvård i Göteborg. Introduktionen är ett tillfälle för både information, reflektion och ett kollegialt lärande. Omfattning 3 dagar.

Utbildning i syntolkning

Nu finns en ny utbildning där du lär dig syntolka i vardagen. Syftet är att höja livskvaliteten för personer med nedsatt syn. Utbildningen som består av åtta filmer kan du göra på cirka 20 minuter. Gå in på LärDigSyntolka.goteborg.se - där kan du också testa dina kunskaper i ett prov.