Yrken kommunal hälso- och sjukvård

Inom kommunal hälso- och sjukvård arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, några är specialistutbildade.

Sjuksköterska

Som sjuksköterska leder och planerar du omvårdnadsarbetet. Vanliga arbetsuppgifter är att ta prover, ge injektioner, sätta kateter, lägga om sår, ansvara för medicinering och föra journalanteckningar. Du handleder och utbildar omvårdnadspersonalen för att kunna överlämna vissa arbetsuppgifter.  

Var jobbar du? Du jobbar antingen i hemsjukvården eller på ett vård- och omsorgsboende. Du ger omvårdnad till personer för att förebygga, behandla och lindra symtom, sjukdomar och funktionsvariationer. Detta sker oftast i patientens hem (ordinärt boende), på ett äldreboende (särskilt boende) eller på ett boende med särskilt stöd (BmSS). 

Vad måste du kunna? För att arbeta som sjuksköterska krävs det att du har gått en sjuksköterskeutbildning, har legitimation och behörighet att arbeta inom svensk sjukvård.  

Hur kan du utvecklas inom jobbet? Om du vidareutbildat dig på högskolenivå inom ett expertområde kan du få ett expertuppdrag. Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet samt 60 högskolepoäng. En annan karriärväg är att bli medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 

Du blir erbjuden interna utbildningar efter behov och kan söka till Göteborgs Stads chefsutbildning Morgondagens ledare. Läs mer om karriär

Är du sjuksköterska eller distriktssköterska och vill arbeta i Göteborgs Stad? 

Nu behöver vi fler människokännare. Sök jobb som sjuksköterska! goteborg.se/ledigajobb 


Arbetsterapeut

Som arbetsterapeut gör du det möjligt för människor som på grund av skada, sjukdom, funktionsnedsättning eller åldrande har nedsatt förmåga, att klara vardagen. I arbetet ingår bedömning, förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Ofta hittar du lösningar och hjälpmedel som gör stor skillnad i människans vardag. 

Var jobbar du? Du arbetar i hemsjukvården och kan jobba med personer som har hemtjänst, bor på vård- och omsorgsboende eller boende med särskild service (BmSS). Du kan också arbeta inom daglig verksamhet.  

Vad måste du kunna? Du måste vara legitimerad arbetsterapeut (180 högskolepoäng). I rollen som arbetsterapeut ingår motivationsarbete samt handledning och utbildning av andra medarbetare och anhöriga.  

Hur kan du utvecklas inom jobbet? Om du vidareutbildat dig på högskolenivå inom ett expertområde kan du få ett expertuppdrag. Utbildning: Arbetsterapeutprogrammet samt 60 högskolepoäng. 

En annan karriärväg är att bli medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Du blir erbjuden interna utbildningar efter behov och kan söka till Göteborgs Stads chefsutbildning Morgondagens ledare. Läs mer om karriär

Är du arbetsterapeut och vill arbeta i Göteborgs Stad? 

Nu behöver vi fler människokännare. Sök jobb som arbetsterapeut! goteborg.se/ledigajobb 


Fysioterapeut

Som fysioterapeut motiverar du patienter med skador, funktionsnedsättningar eller sjukdomar att vara fysiska för att förbättra hälsan. I arbetet ingår förebyggande och rehabiliterande insatser. 

Var jobbar du?  Som fysioterapeut i tränar du människor att behålla eller förbättra sin hälsa genom rörelse eller fysisk aktivitet. I dialog med personen ansvarar du för bedömning, val av åtgärder, genomförande och uppföljning av behandling samt utvärdering. Du arbetar oftast antingen hemma hos patienten eller på boenden med särskild service (BmSS). Du kan också arbeta i hemsjukvården. 

Vad måste du kunna? Arbetet kräver utbildning till legitimerad fysioterapeut. Du arbetar självständigt enligt riktlinjer och praxis och ska utöver din specialkompetens ha kunskap om angränsande verksamheter inom kommunen och Västra Götalandsregionen. Att motivera sina patienter att träna och kämpa på egen hand är en viktig del i arbetet. Ofta lägger du upp långsiktiga träningsprogram. Du arbetar också förebyggande, bland annat undervisar du olika yrkesgrupper som till exempel omvårdnadspersonal, i att använda rätt arbetsteknik och arbetsställningar för att undvika belastningsskador och utifrån patientsäkerhet. 

Hur kan du utvecklas inom jobbet? Om du vidareutbildat dig på högskolenivå inom ett expertområde kan du få ett expertuppdrag. En annan karriärväg är att bli medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). 

Du blir erbjuden interna utbildningar efter behov och kan söka till Göteborgs Stads chefsutbildning Morgondagens ledare.  Läs mer om karriärvägar och uppdrag på fördjupad- och expertnivå under Karriär

Är du fysioterapeut och vill arbeta i Göteborgs Stad?  

Nu behöver vi fler människokännare. Sök jobb som fysioterapeut! goteborg.se/ledigajobb 

Läs artikel med Ingvar Johansson i tidningen Fysioterapi.