Utbilda dig

Hemsjukvården söker människokännare. Vill du utbilda dig till sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut? Vi har också behov av specialistsjuksköterskor.

En bra bas är att välja vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet, sedan läser du vidare på valt program på universitet/högskola. Det finns flera karriärvägar.

Göteborgs universitet har utbildningar inom legitimerade yrken som arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska.

Behov av specialister

Du som är utbildad sjuksköterska kan studera vidare på avancerad högskolenivå. Utbildningen omfattar då 60-75 högskolepoäng.

Det finns flera program att välja mellan. Göteborgs Stad önskar flera specialistsjuksköterskor när det gäller vård av äldre och psykiatri. Läs mer på Antagning.se.

2018 fick vi en Silviaarbetsterapeut i Maria Landin. Läs mer om att utbilda dig till Silviaarbetsterapeut.