Utbilda dig

Den kommunala hälso- och sjukvården söker människokännare. Vill du utbilda dig till sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut? Göteborgs Stad har också behov av specialistsjuksköterskor. Vi erbjuder studenter peer learning, en handledarform för ett aktivt lärande.

En bra bas är att välja vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet, sedan läser du vidare på valt program på universitet/högskola. Det finns flera karriärvägar.

Göteborgs universitet har utbildningar inom legitimerade yrken som arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska.

Behov av specialister

Du som är utbildad sjuksköterska kan studera vidare på avancerad högskolenivå. Utbildningen omfattar då 60-75 högskolepoäng.

Det finns flera program att välja mellan. Göteborgs Stad önskar flera specialistsjuksköterskor när det gäller vård av äldre och psykiatri. Läs mer på Antagning.se

2018 fick vi en Silviaarbetsterapeut i Maria Landin. Läs mer om att utbilda dig till Silviaarbetsterapeut.

Studenter handleds i peer learning — ett aktivt lärande och arbetssätt

Göteborgs Stads hälso- och sjukvård erbjuder studenter "peer learning", en pedagogisk handledarmodell med tonvikt på ett aktivt lärande och arbetssätt. Peer learning innebär att två studenter, inom samma profession, lär av och med varandra. Studenterna utför strukturerade arbetsuppgifter genom att diskutera, lösa och reflektera kring olika moment. Studenthandledaren finns till hands för stöd och hjälp samt reflektion kring olika arbetsuppgifter.

Peer learning bidrar till att:

  • Studenterna ansvarar för sitt eget lärande.
  • Studenterna problematiserar och reflekterar kring olika lärsituationer.
  • Studenterna aktivt söker kunskap.

Se en film om Peer learning

Syftet med filmen är att inspirera studenthandledare, studenter och chefer att använda peer learning inom kommunal hälso- och sjukvård. Filmen finns i två varianter, en undertextad och en syntolkad, se nedan: