Foto: Mikael Johansson

Värdegrunds- och reflektionsledare

Som Värdegrunds- och reflektionsledare leder du reflektionsstunder i arbetsgrupper. Genom att reflektera över olika situationer tillsammans kan hela teamet lära av händelsen.

En Värdegrunds- och reflektionsledare kan jobba som fysioterapeut, arbetsterapeut eller sjuksköterska i sitt basuppdrag och har sedan som fördjupat uppdrag att stötta kollegorna att reflektera över olika arbetssituationer och möten med patienterna.  

I Göteborgs Stad använder vi en särskild metod för att höja kompetensen i arbetsgruppen utifrån ett reflekterande arbetssätt. Reflektionsstunder sker kontinuerligt i arbetsgruppen och leds av reflektionsledaren. Reflektionsmodellen är enkel men strukturerad. Den utgår bland annat från det salutogena synsättet, våra fyra förhållningssätt samt diskrimineringsgrunderna. Varje medarbetarna tar med sig dilemman och funderingar till reflektionsstunden. Det kan vara små vardagshändelser, något som gick bra eller något som inte fungerade. Genom att reflektera över situationerna tillsammans kan hela gruppen lära av händelsen. 

I reflektionen ingår också att göra en handlingsplan som man tar med till enhetschefen. På så sätt har medarbetarna möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. 

Karriärväg

Uppdraget är ett fördjupat uppdrag enligt Kompetensmodellen. 

Har du jobbat länge som Värdegrunds- och reflektionsledare kan du gå ett steg vidare till att handleda och utbilda Värdegrunds- och reflektionsledare.