Foto: Mikael Johansson

Kompetensnätverk

För att uppehålla en hög kompetens i organisationen, finns kompetensnätverk inom bland annat demens och huvudhandledning, där medarbetare som är experter inom sitt specialområde höjer medarbetarnas kompetens.

Syftet med kompetensnätverken är att arbeta med kunskapsspridning, följa forskning och utveckla verksamheten. I nätverken kan medarbetare från olika yrkeskategorier lära av varandra. 

Idag finns kompetensnätverk med inriktning demens, hälsofrämjande och förebyggande, huvudhandledare för legitimationsyrken samt för undersköterskor. 

För att få ut maximalt av nätverkandet, ställs krav på organisatoriska förutsättningar för en lärande organisation. 

För att kunna ingå i ett kompetensnätverk:

Utbildning: expertkompetens enligt Kompetensmodellen
Erfarenhet: yrkeserfarenhet
Uppdrag: kunskaps- och metodutveckling, tillvarata, utveckla, samordna och sprida kunskap till medarbetarna inom Göteborgs Stad